Mor. Mittelbymittel Covergirl Camille." Cazi"

DKCH. KLBJCH. NORDJV 16. KLBV17. DKKV17. HCAV17.

Far. Vitkind´s black Aragon. "Gonzo"

DKCH KLBJCH KLBV16 17 KBHV17 DKKV17 19 KLBCH HCAV17

Mittlapp´s Black Opal
02-05-2020

Mittlap´s Black Onyx
02-05-2020

Mittlapp´s Black Diamond
02-05-2020

Del siden